خدمات فنی ژاوی-تعمیر انواع پکیج در
شاهین شهر ☎️ تلفن: 09132019378

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۳۷ ب.ظ
صفحه بیست و سه: تست شیر اطمینان

صفحه بیست و سه: تست شیر اطمینان

۱-۴-۲ - نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چکه کند شیر اطمینان سه بار معیوب است.

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۷

صفحه بیست و دو: شیر تخلیه و شیر اطمینان

۲-۳- شیر تخلیه Drain Valve) هرگاه برای مدت زیادی نمی خواهیم از پکیج استفاده کنم یا می خواهیم یک قطعه معیوبی را در پکیج تعویض نماییم لازم است که آب دستگاه را توسط شیر تخلیه از مدار خارج کنیم. |

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۲۸
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۲۴ ب.ظ
صفحه بیست و یک: شیر پرکن

صفحه بیست و یک: شیر پرکن

۲-۲- شیر پرکن (Filling Valve) شیری است که اکثرا در مسیر انشعابی از ورود آب شهر به قسمت مکش پمپ یعنی در مسیر لوله برگشت گرمایش به پکیج قرار می گیرد، و کار آن پر کردن سیستم مدار گرمایش از آب می باشد. 

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۲۴

صفحه بیست: ابتدای فصل دوم

فصل دوم

۲- شناسایی قطعات اصلی پکیج

اجزا پکیج ها در چهار قسمت کلی دسته بندی می شوند: .. مدار هیدرولیک و متعلقات ٢. مجموعه محفظه احتراق و متعلقات ٣. مدار کنترلی و قابل تنظیم ۴. سایر قسمت ها

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۱۴
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ
صفحه شانزده: راه اندازی پکیج

صفحه شانزده: راه اندازی پکیج

۱-۶-۶ - راه اندازی پکیج

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود . عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به مقدار

۱/۵ بار برسد سپس شیر پرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم .

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۴۲

صفحه پانزده: طریقه نصب پکیج

شکل ۱-۸: تشخیص مدار رفت و برگشت در مدار گرمایش و مصرفی الف) مدار گرمایش

ب) مدار آبگرم مصرفی (بهداشتی) ۱-۶-۵

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۸
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ
صفحه چهارده: تشخیص مدار رفت و برگشت

صفحه چهارده: تشخیص مدار رفت و برگشت

- دودکش مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود 

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۲

صفحه سیزده

سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن ۱۰ سانتیمتر می باشد و لوله ۶ سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۴۱
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۲ ب.ظ
صفحه دوازده: نصب صحیح دودکش

صفحه دوازده: نصب صحیح دودکش

- کلیه محل های اتصال دودکش باید از پایین به بالا داخل یکدیگر فرو رفته و کاملا دود بند باشند.

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۲

صفحه یازده

- فاصله جانبی دودکش از موانع اطراف و کولر آبی و دریچه تأمین هوا حداقل ۳ متر باشد - هر وسیله گاز سوز باید دارای شیر گاز مستقل و یک دودکش مستقل باشد تا مکش دود به درستی انجام شود.

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۲
call-us
XAVY BANNER

در مورد رفع عیب خطای پکیج اطلاعات کاملی بدست بیاورید