۱-۶-۶ - راه اندازی پکیج

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود . عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به مقدار

۱/۵ بار برسد سپس شیر پرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم .

 در صورت کاهش فشار مدار گرمایش دوباره شیر پرکن را باز می نماییم تا فشار بین ۱ تا

۱/۵ بار قرار گیرد . حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت زمستانه قرار داده و پتانسیومتر ولومی دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم. حال پکیج را روشن نموده و عملکرد آنرا در وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم. در مواقعی که به مدت طولانی از پکیج استفاده نشده است در هنگام راه اندازی باید پیچ سرویس روی پمپ را باز کرد و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توسط یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت در آورده تا رفع گیرپاژ شود.


خدمات فنی ژاوی تعمیر انواع پکیج دیواری در شاهین شهر

سرویس و تعمیر پکیج های بوتان، ایران رادیاتور، لورچ، گلدیران، فرولی، تاچی، بوش، آریستون، ایساتیس.

09132019378

شاهین شهر