۲-۳۱ - شیر سه راهه

این قطعه فقط در مدل های دو مبدل کاربرد دارد و وظیفه آن انتقال آب گرم شده در مبدل اولیه به رادیاتور ها و یا مبدل ثانویه می باشد . به این صورت که با باز شدن شیر آب گرم مصرفی این شیر مسیر رادیاتورها را بسته و آب گرم را به سمت میدل ثانویه هدایت می کند . انواع شیر سه راهه :| ١- شیر سه راهه هیدرولیکی (دیافراگمی)

۲ شیر سه راهه موتوری

۲-۳۱-۱ - شیر سه راهه هیدرولیکی (دیافراگمی)

این نوع شیر که در مدل های قدیمی مورد استفاده قرار می گرفت نیروی حرکتی خود را از طریق اختلاف فشار بین دو لوله باریک که به دو سر فلو ریگلاتور روی مسیر ورودی آب سرد متصل شده

 است، تامین می کند. به این صورت که با باز نمودن آب گرم مصرفی و عبور آب از فلوریگلاتور فشار آب در پشت فلوریگلاتور ثابت مانده اما فشار بعد از آن کاهش می یابد و این اختلاف فشار از طریق 2 لوله باریک به کلاهک برنجی نصب شده روی شیر سه راهی منتقل می گردد و سبب حرکت دیافراگم داخل کلاهک برنجی و هدایت میله و دیسک به سمت جلو و جابجا شدن سوپاپ آپ گرم در داخل شیر سه راهی می گردد تا آب گرم شده توسط مبدل اولیه، وارد مبدل ثانویه شده و سبب گرم شدن آب گرم مصرفی گردد.


۲-۳۱-۲ - شیر سه راهه موتوری

شیر سه راهه موتوری در پکیج دو مبدل بکار می رود و وظیفه آن اینست که آب گرم شده در مبدل اولیه را به طرف رادیاتورها یا به سمت مبدل ثانویه به منظور انتقال حرارات به آب مصرفی هدایت کند. در پکیج های دو مبدل با ارسال گزارش فلوسوئیچ یا فلومتر به برد کنترل مبنی بر تقاضای استفاده از آب گرم مصرفی، برد کنترل بلافاصله با فرستادن برق ۲۲۰ ولت به دو تا از از ترمینال های شیر سه راهه موتوری سبب حرکت دریچه آن و لذا باز شدن مسیر مبدل ثانویه و مسدود شدن مسیر آب گرمایش به طرف رادیاتورها می گردد؛ و آبگرم گرمایشی از این مبدل ثانویه عبور کرده و به سیکل برگشت باز می گردد. در این موقع آب مدار مصرفی در مبدل ثانویه از مجاورت آب گرمایشی عبور کرده و دمای آن را جذب می کند. با بسته شده شیر آبگرم مصرفی، فلوسوئیچ یا فلومتر غیر فعال شده و در نتیجه عکس مراحل فوق تکرار می شود. یعنی آب گرمایش به طرف مبدل ثانویه مسدود و جریان آب گرمایش به سمت رادیاتورها باز می شود؛ و ناگفته نماند که شیر سه راهه موتوری می تواند در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت مدار گرمایش قرار گیرد. موتور برقی شیر سه راهه

در قسمت بالای قطعه مکانیکی شیر سه راهه قرار گرفته و حرکت آن از نوع خطی و بصورت رفت و برگشتی می باشد و با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می کند. این موتور الکتریکی دارای سه کلید الکترونیکی است که عبارتند از ۱ و ۳ حرکت به سمت چپ (باز شدن مسیر آبگرم مصرفی)، ۲ و ۳ حرکت بسمت راست باز شدن مسیر مدار گرمایش)