وظیفه در پکیج: فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند

همچنان که فشار بالا برای دستگاه و انسان خطر ساز است ، اگر فشار مدار گرمایش خیلی پایین باشد نیز به دستگاه آسیب جدی وارد می شود . 

اگر خواسته باشیم درک بهتری از این موضوع داشته باشیم می توانیم کتری یا ظرف غذای کم آبی را در نظر بگیریم که بروی شعله گاز قرار دارد، اشاره کنیم، هر لحظه ممکن است که آب کتری تمام شود و کتری بسوزد. برای رفع این مشکل از "پرشر سویچ آب" استفاده می شود.

۲-۵-۱ - عملکرد داخلی پرشر سوئیچ آب

این قطعه یک کلید ایمنی جهت کنترل فشار آب در سیستم مدار گرمایشی می باشد که در حالت عادی قطع (

NO:Normal Open) بوده و زمانی که فشار سیستم به بالاتر از ۰٫۴ (در بعضی از پکیج ها ۱٫۵ یا ۰٫۶ بار) بار برسد این کلید وصل شده و پکیج می تواند روشن شود. در مدل های قدیمی از دیافراگم و میکرو سوئیچ بصورت مجزا استفاده می شد ولی امروزه از پرشر سوئیچ های یکپارچه و در بعضی از مدل ها از سنسور فشار استفاده می شود.

محدوده مجاز فشار برای پرشر سوئیچ ۰٫۴ بار می باشد. وضعیت کنتاکت های پرشر سوئیچ در موقعی که آب در سیستم وجود ندارد و یا فشار آب کمتر از ۰٫۴ بار است به حالت قطع (NO) می باشد. مادامیکه فشار به بیشتر از ۰٫۴ بار میرسد کنتاکت ها وصل شده و مدار برقرار می گردد.

۲-۵-۲ - روش تست پرشر سوئیچ آب

الف) آب مدار گرمایش پکیج را تخلیه کرده، مولتی متر را در حالت بیزر (تست اتصال کوتاه) به کنتاکت های پرشر شوئیچ وصل می کنیم، مدار باز را نشان می دهد.

ب) با باز کردن شیر پرکن و رسیدن فشار مدار گرمایش به مرز ۰٫۴ بار در صورت سالم بودن باید اتصال برقرار شود.