خدمات فنی ژاوی-تعمیر انواع پکیج در
شاهین شهر ☎️ تلفن: 09132019378

۱۶ مطلب با موضوع «فصل یک: منطق عملکرد پکیج دیواری» ثبت شده است

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ
صفحه شانزده: راه اندازی پکیج

صفحه شانزده: راه اندازی پکیج

۱-۶-۶ - راه اندازی پکیج

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه شیرپرکن را باز کرده تا آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود . عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به مقدار

۱/۵ بار برسد سپس شیر پرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم .

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۶:۴۲

صفحه پانزده: طریقه نصب پکیج

شکل ۱-۸: تشخیص مدار رفت و برگشت در مدار گرمایش و مصرفی الف) مدار گرمایش

ب) مدار آبگرم مصرفی (بهداشتی) ۱-۶-۵

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۸
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ
صفحه چهارده: تشخیص مدار رفت و برگشت

صفحه چهارده: تشخیص مدار رفت و برگشت

- دودکش مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود 

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۲

صفحه سیزده

سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن ۱۰ سانتیمتر می باشد و لوله ۶ سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۴۱
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۲ ب.ظ
صفحه دوازده: نصب صحیح دودکش

صفحه دوازده: نصب صحیح دودکش

- کلیه محل های اتصال دودکش باید از پایین به بالا داخل یکدیگر فرو رفته و کاملا دود بند باشند.

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۲

صفحه یازده

- فاصله جانبی دودکش از موانع اطراف و کولر آبی و دریچه تأمین هوا حداقل ۳ متر باشد - هر وسیله گاز سوز باید دارای شیر گاز مستقل و یک دودکش مستقل باشد تا مکش دود به درستی انجام شود.

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۲

صفحه ده، شرایط مورد نیاز

حداقل ارتفاع عمودی دودکش از پکیج (مرکز محل دودکش از کلاهک تعدیل) باید حداقل ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۱۶
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۴۴ ب.ظ
صفحه نه، لوازم نصب

صفحه نه، لوازم نصب

- شلنگ آب حصیری یا فنری سایز ۱/۲

اینج، ۲ عدد - شیر ربع گرد سایز ۱/۲ اینج، ۲ عدد - سر شلنگی و مهره و الیو گاز ۱ عدد - شلنگ گاز ۱ عدد و بست شلنگ گاز ۲

- دود کش و فویل چسب دار 1 عدد

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۴
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۳۴ ب.ظ
صفحه هشت باز بودن مسیر دودکش

صفحه هشت باز بودن مسیر دودکش

ب) دستور کار اطمینان از باز بودن مسیر دودکش توسط وزنه

وزنه ای را به یک طناب متصل نمایید و از بالای دود کش بر روی پشت بام داخل دودکش بفرستید،

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۴
چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۱۶ ب.ظ
صفحه هفت نصب پکیج

صفحه هفت نصب پکیج

۱-۶- نصب پکیج

۱-۶-۱ - آزمایش های قبل از نصب مدار دود پکیج

قبل از نصب پکیج باید آزمایشات زیر بر روی دودکش انجام شود تا از درستی کار دودکش از نظر مسدود نبودن و کشش مناسب دود اطمینان خاطر حاصل شود: 

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۶
call-us
XAVY BANNER

در مورد رفع عیب خطای پکیج اطلاعات کاملی بدست بیاورید