۲-۲۷- پرشر سوئیچ دود (کلید کنترل فشار دود) (Air Pressure Switch) این قطعه از یک دیافراگم و میکروسوئیچ تشکیل شده است 

و وظیفه کنترل تخلیه محصولات احتراق را برعهده دارد. یک کلید نرمال اوپن (0.N) می باشد که در صورتیکه مسیر کانال دودکش باز باشد و افت فشار بر اثر سرعت گرفتن دود ایجاد شود، مدار را وصل و با این وسیله به برد اطلاع می دهد که مسیر کانال دودکش باز است و پس از آن برد اجازه روشن شدن مشعل پکیج را صادر می کند. بر روی فن لوله ونتوری قرار دارد که وظیفه آن کنترل تخلیه محصولات احتراق می باشد. (در حالت عادی کنتاکتهای پرشر سوئیچ دود قطع هستند) با روشن شدن فن هوای زیرین دیافراگم پرشر سوئیچ دود از طریق شیلنگ رابط بین ونتوری و پرشر سوئیچ به داخل ونتوری مکیده می شود و در نتیجه دیافراگم باعث وصل کنتاکتها می شود.

فشار مکش باید حداقل در حدود ۰٫۶ میلی بار باشد تا بتواند کنتاکتها را وصل نماید) با اتصال کنتاکتها جریان نیز برقرار می شود و برد الکترونیکی به سالم بودن و کار کرد درست فن و در نتیجه خروج درست دود پی می برد. موقعیکه فن به کار افتاد و تا حدود ۲۰ ثانیه پرشر سوئیچ دود اگر فعال نگردد پکیج خاموش می شود.