- شلنگ آب حصیری یا فنری سایز ۱/۲

اینج، ۲ عدد - شیر ربع گرد سایز ۱/۲ اینج، ۲ عدد - سر شلنگی و مهره و الیو گاز ۱ عدد - شلنگ گاز ۱ عدد و بست شلنگ گاز ۲

- دود کش و فویل چسب دار 1 عدد

شکل ۱-۶: لوازم اصلی مورد نیاز نصب پکیج

لوازم تکمیلی مورد نیاز نصب - برای افزایش طول عمر دستگاه و بازدهی بیشتر استفاده از تجهیزات کمکی نصب الزامی است. - فیلتر سختی گیر برای حفاظت از مبدل در برابر ایجاد رسوب - فیلتر گاز برای حفاظت از شیر برقی گاز در برابر ورود ذرات خارجی - صافی برگشت برای حفاظت از پمپ سیرکولاتور در برابر ورود ذرات خارجی - محافظ برق برای حفاظت از برد در برابر نوسانات

۱-۶-۳ - شرایط نصب پکیج

فاصله پکیج تا کابین، از هر طرف حداقل ۱۰ سانتیمتر باید در نظر گرفته شود . - قانون d ) ۲d : قطر دودکش ) برای حداقل ارتفاع دودکش را باید در نظر بگیریم (در پکیج های با محفظه احتراق باز). مثلا اگر قطر دودکش ۱۵ سانتیمتر باشد، آنگاه