۲-۱۲-۱
- الکترودهای جرقه زن (Spark Electrodes)
کار الکترود ایجاد جرقه و روشن کردن مخلوط گاز و هوا می باشد ولتاژ الکترودهای جرقه زن بوسیله ترانس جرقه تأمین می شود،
 ترانسفورماتور جرقه از نوع ترانس های افزاینده می باشد، یعنی اینکه آنها می توانند ولتاژ ۲۲۰ ولت را تا ۱۰۰۰۰ الى ۱۵۰۰۰ ولت افزایش دهند این ولتاژ کافی است تا دوتا الکترود جرقه زن که فاصله نوک آنها از یکدیگر بین ۳ الی ۵ میلیمتر می باشد، جرقه زده شود. همچنین فاصله نوک الکترودها از سطح مشعل در حدود ۹ میلیمتر می باشد.