۲-۱۵- محفظه احتراق (Combustion Chamber)
بطوریکه از نامش برمی آید محلی است که در آن شعله تشکیل می شود. 
محفظه احتراق در مرکز پکیج قرار دارد و عمل احتراق در داخل این محفظه انجام می گیرد. جنس آن آلومینا می باشد و دور تا دور محفظه با مقوای نسوز عایق شده است این عایق باعث میشود تا علاوه بر اینکه اتلاف انرژی کمتری صورت پذیرد و همچنین از الودگی صوتی شعله به بیرون نیز جلوگیری نماید جنس این مقواهای نسوز از فیبر سرامیکی می باشد که می توانند دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل کنند. ولی در دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد ذوب می شوند. مقوای نسوز به آسانی در دیواره های محفظه احتراق نصب می شوند ولی بر اثر بی احتیاطی به راحتی میشکنند. نکته: مزیت محفظه احتراق از جنس آلومینا به نسبت گالوانیزه در این است که این محفظه در طول مدت استفاده از دستگاه به هیچ وجه زنگ نمی زند
شکل ۲-۱۹: محفظه احتراق
۲-۱۵-۱
- محفظه احتراق باز (Open Combustion Chamber)
در پکیج های با محفظه احتراق باز، پکیج هوای لازم برای احتراق را از فضایی که در آن نصب شده است تأمین می کند. اگر در محلی که دستگاه در آن نصب شده تهویه مناسب موجود نباشد کلیه اکسیژن محل نصب پکیج در کوتاهترین زمان مصرف خواهد شد و در نتیجه دستگاه با اشکالات زیر مواجه خواهد شد:
الف) عملکرد ضعیف