۲-۱۸- مشعل
مشعل یکی از متعلقات پکیج می باشد و در قسمت تحتانی محفظه احتراق قرار گرفته و با مخلوط کردن گاز و هوا یک اشتعال مناسب را برای گرم کردن آب داخل مبدل ایجاد می کند.
 مشعل دارای تعدادی پره به نام برنر میباشد که با فاصله یکسان از همدیگر قرار گرفته اند. گاز در داخل این مشعل وارد یک کلکتور می شود که اصطلاحا به آن مانیفولد می گویند؛ و از آنجا توسط نازل هایی وارد لوله ونتوری برونرهای مشعل می شود و در موقع ورود به لوله ونتوری باهوای اولیه مخلوط می گردد. گاز و هوا پس از مخلوط شدن به سطح بیرونی پره های برتر مشعل می رسد و آنگاه توسط الکترود جرقه زن مشتعل می شود و با کمک هوای ثانویه که به داخل محفظه احتراق مکیده می شود عمل احتراق تقریبا به طور کامل انجام می گیرد. هر چه توان حرارتی دستگاه بالاتر باشد تعداد نازل های مشعل آن نیز بیشتر می شود. مثلا تعداد نازل های مشعل در پکیج ۲۴ کیلو وات بوتان، ۱۲ عدد و در مدل های ۲۸ کیلو وات، ۱۴ عدد می باشد.