ب) تولید بسیار بالای مونو اکسید کربن

ج) مسدود شدن تیغه های مبدل اصلی، اگر دودکش مناسب نباشد و یا قطر لوله دودکش کم باشد و یا لوله دودکش مسدود شده باشد

 محصولات احتراق نمی توانند براحتی از دودکش عبور کنند و لذا دود به محلی که دستگاه در آن نصب شده بر می گردد و این امر ممکن است خسارات جانی به بار آورد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی از "کلید ایمنی دود" استفاده می شود.