منظور از TF: ماکزیمم دمای آب ورودی است. مثلا 95 TF نشان دهنده اینست که ماکزیمم دمای آب ورودی به پمپ می تواند ۹۵ درجه سانتیگراد باشد. 
PN: علامت الفبا عددی است که بعنوان مرجع استفاده می شود و بدون بعد و مرتبط با ظرفیت فشار/ دمای اجزای سیستم لوله کشی است و خواص مکانیکی مواد اجزا و مشخصات ابعادی اجزا را دربر می گیرد. نکته: یکی از مشخصات پمپ، ارتفاع آبدهی یا هد پمپ است؛ و آن عبارتست از مقدار ارتفاعی که پمپ می تواند آب را بصورت عمودی بالای سر خود بالا ببرد؛ و در پکیج های دیواری معمولا از پمپ های با هد ۵ و ۷متر استفاده میشود.