۲-۲۰-۱-۳
- مبدل ثانویه یا صفحه ای (DHW Heat Exchanger) از تعدادی صفحات موجدار که بر روی یکدیگر قرار داده شده اند تشکیل شده است این صفحات

 دارای دو مسیر جداگانه، عمود بر هم می باشند. مبدل ثانویه دارای دو ورودی و دو خروجی مجزا که مربوط به مدار گرمایش و مدار آب گرم بهداشتی می باشد؛ و مسیر حرکت آب مصرفی و مدار گرمایش به صورت عمود بر هم و در خلاف جهت یکدیگر می باشد. مسیر عبور آب داخل شیارهای مبدل ثانویه طوری
طراحی شده که باعث آشفتگی جریان و در نتیجه افزایش انتقال حرارت می گردد و از تجمع رسوب داخل مبدل تا حدودی جلوگیری می شود. از مزایای مبدل ثانویه می توان گفت: الف) نصب آسان ب) ضریب انتقال حرارت بالا (چون جنس مبدل از فولاد ضد زنگ (Stainless steel) بوده که ضریب انتقال حرارت بالایی دارد) ج) ابعاد کوچک و ظرفیت تبادل حرارتی بالا.