نکته: در پکیج های فن دار با محفظه احتراق بسته (روم سیلد) خروج محصولات احتراق و مکش هوای مورد نیاز برای احتراق به صورت اجباری و به وسیله فن انجام می شود .

 این نوع پکیج ها در دو نوع وجود دارند: الف) پکیج های تک لوله دوجداره جدار داخلی با قطر ۶۰ میلیمتر وظیفه خروج محصولات احتراق را دارد و جدار خارجی با قطر ۱۰۰ میلیمتر وظیفه تأمین هوای مورد نیاز احتراق را به عهده دارد. ب) پکیج دو لوله لوله وسط وظیفه خروج محصولات احتراق را دارد و یکی از درپوش های چپ یا راست دستگاه وظیفه مکش هوای لازم برای احتراق را دارد.