MF 2.5: ظرفیت خازن پمپ، 2.5 میکروفاراد است. جدول زیر توان و جریان مصرفی پمپ را در هر سه حالت (سرعت) پمپ نشان میدهد. مثلا مصرف پمپ در جریان ۰٫۲۷ آمپر، وقتی پمپ در دور دوم است، ۶۰ کیلو وات است.

جدول ۲-۱ توان و جریان مصرفی پمپ وضعیت پمپ
P (W) 50 60 70
I (A) 0.22 0.27 0.31
95906630:P/N: شماره سریال پمپ است. 0931:PC: منظور از 09 سال ۲۰۰۹ و منظور از 31، هفته ۳۱ ام است. دو رقم اول از سمت چپ نشان دهنده سال تولید پمپ و دو رقم بعدی نشان دهنده هفته تولید پمپ است)|
Class H: آب بندی پمپ کلاس H است THERMALLY PROTECTED: حفاظت حرارتی FOR INDOOR USE ONLY: استفاده در مسیر بسته 95 TF: ماکزیمم دمای آب وروی به پمپ ۹۵ درجه سانتیگراد می تواند باشد.
) علامت تایید
US تاییدیه US نکته: در بعضی از پمپها مثل پمپ ویلو
PN ،IP (Wilo
و TFهم می نویسند. مثلا 44 IP: عدد اول بعد از IP، مربوط به ایمنی انسانی است؛ و عدد دوم نشان دهنده مقاومت در برابر آب می باشد و هرچه این اعدد بزرگتر باشد مقاومت پمپ در برابر ضربه و نفوذپذیری آب بیشتر است که معمولا بالاترین عدد برای مقاومت در برابر ضربه، ۶ و برای مقاومت در برابر نفوذپذیری آب، ۸ می باشد.