نحوه تست کردن بای پاس پکیج را در حالت گرمایش روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد.
در صورت معیوب بودن بای پاس پکیج در حالت گرمایش کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتورها سرد می باشد. |
محل نصب بای پاس در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد.
شکل ۲-۹: بای پس
نکته: اگر هد پمپ ۵ باشد، شیر یکطرفه بای پاس معمولا در ۲٫۵ بار و اگر هد پمپ ۶ باشد معمولا در ۳ بار عمل می کند.
۲-۱۱
- پمپ سیرکولاتور (Circulating Pump) وظیفه این پمپ به حرکت درآوردن آب در مدار گرمایش است؛ و همیشه در مسیر برگشت گرمایش قرار دارد. این پمپ از نوع سانتریفیوژ (گریز از مرکز) بوده و با | برق ۲۲۰ ولت کار می کند. برای عملکرد این پمپ لازم است آب در قسمت میانی