مغناطیسی ایجاد می کند، این میدان مغناطیسی از طریق سنسور اثرهال به ولت تبدیل شده و به برد ارسال می شود و هر چه جریان مصرفی آب بیشتر باشد گردش توربین بیشتر شده و میدان مغناطیسی قویتر می شود. از ویژگی های این قطعه این است که علاوه بر ارسال پیام باز شدن آبگرم مصرفی ، می تواند دبی آب مصرفی را به نیز به برد گزارش دهد تا شعله مشعل متناسب با مقدار مصرف آب و دمای آن تنظیم شود. حداقل میزان جریان برای چرخش فلومتر ۱٫۵ تا ۲ لیتر در دقیقه می باشد.
۲-۸-۱ روش تست فلومتر
تست این قطعه به روش ولتاژی است . این قطعه غالبا دارای ۳ سیم به رنگهای مشکی، زرد و قرمز است . سیم مشکی مشترک و سیم قرمز ولتاژ ۵ ولت تغذیه و سیم زرد فرمان خروجی برای برد است. سیم های مشکی و قرمز ولتاژ تغذیه سنسور هستند که همیشه ۵ ولت را نشان می دهند و سیم های زرد و مشکی ولتاژ فرمان خروجی برای برد است که حدودا ۳ ولت می باشد (وقتی آبگرم مصرفی باز باشد ولتاژ ارسالی از فلومتر به برد حدود ۳ ولت است).